Wij zijn Immer Systems B.V. (hierna: “wij”, “ons” of “IMMER”) en wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die verwerkt worden bij het gebruik van onze applicatie, of persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken bij o.a. onze enquêtes of onze nieuwsbrieven. Wij zijn gevestigd aan het Hooghiemstraplein 84, 3514 AX in Utrecht. In dit privacystatement leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en hoe we jou persoonsgegevens en privacy respecteren en beschermen als gebruiker van onze applicatie (“App”), ontvanger van onze nieuwsbrief of deelnemer aan een van onze onderzoeken.

Jouw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig behandeld. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke regelgeving. 

Nog geen 16 jaar oud?

Als je nog geen 16 jaar bent dan heb je toestemming nodig van je ouders of wettelijk voogd om onze App te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Bij het installeren en gebruiken van de App of bij vrijwillige deelname aan onze lezersonderzoeken kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • voornaam, e-mailadres, leeftijd en geslacht;
 • inloggegevens;
 • informatie over je gebruik van de App, waaronder je leesgeschiedenis van de boeken in de App: hoe vaak je leest, wat je van een boek vindt, de reden waarom je boeken leest, welke boeken en genres je leest;
 • loggegevens zoals IP-adres, marketing-ID’s en push-notificatietokens van je apparaat;
 • bestel informatie;
 • informatie over je leesgedrag en smartphonegebruik.

Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens:

 • om je in staat te stellen om in onze App in te loggen, onze App te gebruiken en boeken te lezen en te kopen;
 • voor het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van klantcontact;
 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van de App op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd;
 • om je te stimuleren meer te lezen;
 • voor het versturen van (promotie) mailings;
 • voor het uitvoeren van marktonderzoek;
 • om onze dienstverlening te verbeteren;
 • voor intern beheer en administratie;
 • voor de afhandeling van klachten en geschillen; en
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Welke rechtsgronden hebben wij voor het verwerken van jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

 • uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons; voor het gebruik van de App, de aanschaf van boeken in de App, het stimuleren meer te lezen, het onderhouden van klantcontact;
 • gerechtvaardigd belang; direct marketing, (promotie) mailings, marktonderzoek en het verbeteren van de dienstverlening; 
 • toestemming; voor het sturen van notificaties; en
 • een wettelijke verplichting. 

Worden je gegevens gedeeld met andere partijen?

Jouw persoonsgegevens kunnen wij delen met andere partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Om ervoor te zorgen dat deze partijen zich aan de regels houden, hebben we met hen de nodige afspraken gemaakt en wanneer voorgeschreven hebben we met hen verwerkersovereenkomsten gesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. 

Derde partijen waarmee we samenwerken en aan wie we persoonsgegevens zouden kunnen verstrekken:

 • Revue Holding B.V., (mailingtool)
 • Google Firebase, Google LLC (hosting)
 • Laposta B.V. (mailingtool)

Websites van derden

Afgezien van websites van derde partijen die wij inschakelen als verwerker is dit privacy statement niet van toepassing op websites of apps van derden, zelfs als deze toegankelijk zijn via onze Website of App, zoals het inloggen via Facebook, Google of Apple. Dit geldt ook voor links naar en het delen op sociale media. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door die partijen. Wij raden je daarom aan om het privacy beleid van de betreffende partijen te raadplegen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt. 

Beveiliging van je gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de privacyregels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt. 

Jouw rechten

Jij hebt een aantal rechten. Dit zijn ze: 

 • Recht op informatie en inzage: je kan ons vragen welke persoonsgegevens we van jou hebben en gebruiken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom;
 • Recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde persoonsgegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan;
 • Recht op vergetelheid: je kan ons verzoeken om de gegevens die wij van jou hebben en gebruiken te verwijderen. Wij zullen dat meestal doen, maar soms zijn we verplicht de gegevens te bewaren;
 • Recht op beperking: heb je het idee dat wij iets doen met jouw persoonsgegevens wat niet mag, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je persoonsgegevens totdat we een en ander goed hebben uitgezocht;
 • Recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je persoonsgegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of je persoonsgegevens kunnen wissen. Gaat het om gebruik voor marketing? Dan zullen we dat gebruik zo snel mogelijk stoppen; en
 • Recht op overdraagbaarheid: je kunt je gegevens laten overdragen. 

Daarnaast kun je ook:

 • Altijd je toestemming intrekken indien we daarom hebben gevraagd 
 • Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover contact met ons opnemen via team@immer.app maar ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het meest recente privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen?

Voor vragen over onze privacyverklaring of bovengenoemde rechten kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar team@immer.app.

Versie: Februari 2022