Over ons

NL EN

Lezen en technologie

Wij zijn Immer begonnen omdat we houden van lezen en van technologie. Twee dingen die sinds mensenheugenis samengaan: van rotstekeningen, kleitabletten en houtsnedes, via papyrus en perkament, naar Gutenbergs drukpers. Naar de supercomputer in je broekzak waarop je (nu nog) zelden boeken leest, maar wel constant korte teksten.

We merken dat mensen steeds minder lang en diep lezen, en daar vaak hun telefoons en tablets de schuld van geven. Natuurlijk, als 21ste-eeuwse wereldburgers leiden we levens vol afleiding, waarin nauwelijks nog ruimte bestaat om je terug te trekken met een boek. Maar wij dachten: zouden onze apparaten niet juist met lezen kunnen helpen?

Onze missie

Onze missie is om mensen vaker, langer en op meer plaatsen te laten lezen, met een superieure leeservaring. We geloven namelijk dat boeken van groot belang zijn voor de mensheid.

In ons drukke bestaan (en in onze complexe maatschappij!) is het van essentieel belang om tijd voor onszelf te nemen. Om een plek, een modus, te hebben waarop je aan jezelf werkt, juist door je te verdiepen in andermans ideeën, gevoelens en omgeving.

Diep lezen, oftewel jezelf langdurig en gericht in een verhaal onderdompelen, of dit nu is om iets te leren of om iets te ervaren, is misschien wel de makkelijkste manier om in die modus te komen. Het geschreven woord is een uniek ‘slow design’ dat je dwingt tot focus en overdenking. Maar dan moet je er dus wel de tijd voor nemen!

Leren van lezers (en van boeken)

We willen je dus helpen te lezen op de supercomputer die je toch al in je broekzak hebt. Hoe precies ontdekken we gaandeweg. Ons eerste doel is namelijk: lezers begrijpen. Immer is een experimentele startup, die in de eerste plaats ontzettend veel wil leren.

We weten al dat mensen willen lezen, dat komt terug in allerlei onderzoeken, en tal van gesprekken die we zelf hebben gevoerd. Waarom wordt er vervolgens dan toch zo weinig gelezen? Ja, de drempel is hoog, afleiding is alomtegenwoordig en tijd is schaars, maar voor zo’n waardevolle activiteit lijken dat overkomelijke obstakels. Hoe beter we snappen hoe en waarom mensen lezen, waar ze tegenaan lopen en wat ze blij maakt, hoe beter we onze app kunnen maken.

Ook de boeken zelf zijn een ingang. We willen snappen hoe ze in elkaar zitten, op een algoritmische manier, zodat we verbanden kunnen leggen tussen structuur, inhoud en leesgedrag. Bijvoorbeeld om je te kunnen vertellen dat je tijdens je kwartiertje in de trein precies dat volgende hoofdstuk kunt lezen.

De beste lees-app

Dat is dus ons tweede doel: de beste lees-app ter wereld ontwikkelen. Intelligente, empathische software die je helpt te lezen zoals jij dat wilt. Die jou tussen de regels door begrijpt en zich op harmonieuze wijze met je leven vervlecht.

Concreet: Immer helpt je het juiste boek te kiezen, uit te lezen of juist terzijde te leggen. Momenten en plekken te vinden voor jezelf. Bovendien maakt Immer boeken toegankelijker, niet door de inhoud te veranderen, maar door ze beter te presenteren.

We houden daarbij niet vast aan wat gebruikelijk is en putten onder meer uit gedragspsychologie, games en machine learning, omdat we denken dat de beste oplossingen uit onverwachte hoek kunnen komen. En we zijn ervan overtuigd dat onze smart devices meer in hun mars hebben dan oppervlakkige games en social media.

Meer en dieper lezen

Maar we zijn pas geslaagd als we ook ons derde doel bereiken: als we met z’n allen dieper in boeken komen. Met meer focus de tijd doorbrengen. Meer leren. Meer plezier hebben. Geraakt, getroost, geïnspireerd worden. Meer met anderen meevoelen.

Als iedereen leest.

Immer.

Blijf op de hoogte:
Geef je op voor de Immer-nieuwsbrief

Volg ons op Twitter:
@immersystems

Meer lezen

Medium-artikel
Beeld, audio en interface cultiveren voor Lotus

The Writing Platform-artikel
Over het schrijven van Lotus

SonicPicnic-blogpost
Over de audio van Lotus